Ce scrie ȋn articol? Cum citești?

Desigur, ȋn titlul de mai sus aţi remarcat deja parafrazarea cuvintelor lui Isus din Luca 10:26. Sunt cel puţin două sensuri posibile ȋn care aceste două ȋntrebări pot fi ȋnţelese. Pe de o parte s-ar putea spune că ȋntrebările lui Isus se referă la unul și acelasi lucru, o repetiţie a unei idei, ceva de genul “Ştii ce scrie ȋn Lege? Ai citit?”. O altă ȋnterpretare posibilă decurge din diferenţa de nuanţă ȋntre “ce” și “cum”. Adică ce scrie ȋn Lege este ceea ce găsești scris negru-pe-alb cȃnd deschizi cartea Legii, dar a doua ȋntrebare se referă la modul cum ȋnţelegi ceea ce citești. Una este lectura simplă, primară, a textului și alta este ȋnţelegerea conţinutului, care depinde de mai mulţi factori: educaţie, cultură, istorie, tradiţie, stil literar, etc..

Nu este pentru prima dată cȃnd scriu pe tema a ceea ce este numit “creaţionism știinţific”. Dacă cineva nu observă contradicţia de termeni ȋn această sintagmă, am rezerve că va ȋnţelege de ce am spus ȋn mod repetat că acest concept falimentar a fost invalidat din toate punctele de vedere ale știinţei. Ȋn mod sumar spus, devreme ce actele Creaţiei sunt nerepetabile şi nemăsurabile, nu poate fi vorba de “ştiinţă” aşa cum este definit acest termen. Din nefericire, lipsa de educaţie știinţifică a credinciosului conservator/fundamentalist ȋl pune ȋntr-o situaţie ingrată ȋn faţa confruntărilor care vin din direcţia teoriei evoluţiei darwiniene. Pe de o parte el nu studiază premisele și baza epistemologică a acestei ideologii (pentru că asta este, o ideologie) și pe de altă parte este needucat ȋn biologie, genetică, fizică, chimie, și alte știinţe numite “știinţele vieţii”. Ca atare, el se agaţă cu disperare de orice aparentă replică formulată ȋmpotriva teoriei evoluţiei de unii care deţin titluri academice, indiferent de orientarea lor teologică. Adică, deși cȃnd este vorba de religie și teologie, un adventist ȋi va considera pe aceşti academici ca fiind ”ȋnchinători la icoana fiarei”, totuși le va adopta discursul mieros și pseudo-știinţific dacă asta le oferă un imaginar suport pentru propria credinţă. Așadar, faptul că un pastor adventist, care nu ȋmpărtășește neapărat sau ȋn ansamblu ideile unor think-tank-uri ca “Institute for Creation Research” (ICR) sau “Answers in Genesis” (AiG), recomandă pe pagina sa de Facebook un articol ca cel ȋn discuţie mai jos nu ar trebui să ne mire.

Obiectivul acestei analize nu este focalizarea asupra autorului ȋn cauză, deși unele aspecte vor fi menţionate pentru că ne ajută să ȋnţelegem paradigma sa de gȃndire. Obiectivul este de a analiza ideile prezentate cu nonșalanţa provenită dintr-o autoritate sugerată de un PhD ȋn genetică a respectivului autor și de a discerne tactica de dezinformare a publicului cititor needucat prin mistificarea unor date publicate anterior de savanţi veritabili.

Articolul, al cărui titlu are link către jurnalul de unde provine, Population Growth Matches Bible and DNA Clock  (“Ritmul de creștere a populaţiei se potrivește cu afirmaţiile Bibliei și ale ceasului molecular” – ȋn traducere liberă personală) captează imediat atenţia și speranţa unui creștin conservator. El a fost publicat pe pagina web a organizaţiei ICR, un think-tank creaţionist de tip Young Earth Creation (YEC) care folosește o hermeneutică literalist-inerantistă a Bibliei și consideră că Pămȃntul și viaţa au aproximativ 6000 de ani. ICR și AiG sunt două dintre cele mai renumite think-tank-uri de acest gen. Discovery Institute sau Geoscience Research Institute (organizaţie adventistă) se deosebesc de acestea ȋn oarecare măsură, dar se angajează ȋn schimburi de idei cu ele și adoptă ceea ce consideră folositor propriilor paradigme de gȃndire. Orice idee care se pare că sprijină propriile concepţii sau credinţe poate fi recomandat sau adoptat chiar dacă din punct de vedere teologic diferenţele dintre aceste grupări sunt ireconciliabile.

Autorul articolului este Jeffrey P. Tomkins, PhD., despre care ICR ne spune că a aderat la creștinism ȋn 1982 pe vremea cȃnd făcea facultatea de ştiinţe agronomice (undergraduate) la Washington State University. Ni se spune că ȋncă de atunci scopul lui Tomkins era ca ȋn viitor să lucreze ca om de știinţă și autor de articole ȋn domeniul creaţionismului “știinţific”, ceea ce ridică o întrebare validă cu privire la scopul pentru care Tomkins continuă studiile post-graduale la instituţii publice, de stat. Tomkins obţine un Masters (1990)  ȋn Ştiinţa Plantelor la Universitatea Idaho și apoi PhD (1996) ȋn Genetică (tot a plantelor) la Universitatea Clemson din South Carolina, unde se știe că orientarea și educaţia este evident pe paradigma evoluţionară! Tot ca aspect derutant pentru publicul neinformat este participarea lui Jeffrey Tomkins la publicarea unui articol intitulat “A physical map for the Amborella trichopoda genome sheds light on the evolution of angiosperm genome structure”(pe care l-aș traduce așa: “O hartă fizică a genomului lui Amborella trichopoda este revelatoare pentru evoluţia structurii genomului angiospermelor” (angiospermele sunt plante, arbuști, iarbă, copaci, etc. care au flori și produc seminţe ȋn interiorul aparatului reproductiv feminin). Dacă ȋnţelegeţi limba engleză, citiţi articolul și apoi ȋntrebaţi-vă: ce caută semnătura unui creaţionist YEC (articolul este publicat ȋn 2011), care deja era angajatul think-tank-ului ICR de doi ani, pe un document care atestă fără echivoc evoluţia darwiniană???

Examinând articolul lui Tomkins, ești nevoit să faci cȃteva observaţii de bun simţ.

 • Tomkins nu prezintă propria sa cercetare. Nu doar că articolul său nu este o sursă primară a afirmaţiilor expuse, dar nici sursă secundară nu poate fi. Tomkins se bazează aproape exclusiv pe două articole scrise de un alt academic YEC, prieten de-al său, Nathaniel T. Jeanson, pe care ȋl citează ȋn mod repetat. Dar nici Jeanson nu este angajat direct ȋn cercetare știinţifică în acele articole. Ce face Jeanson este ca din confortul propriului fotoliu să „cerceteze” articole scrise de adevăraţi cercetători care au publicat în articolele lor rezultatele cercetărilor lor de laborator, după care să ofere o reinterpretare a datelor prin prisma prejudecăţilor sale religioase.
 • Limbajul folosit de Tomkins este tendenţios şi lipsit de onestitate. Voi da două exemple.
  • Ȋn primul şi al doilea paragraf citim următoarele: „As I reported a couple months ago, a research project was just published that used high quality DNA sequence data to develop a human Y-chromosome genetic clock that matches up perfectly with the Bible’s timeline of modern human origins.3,4 (Trad: Aşa cum am amintit cu două luni în urmă, tocmai ce a fost publicat un proiect de cercetare care foloseşte date de înaltă calitate ale unor porţiuni de AND pentru a dezvolta un ceas genetic bazat pe cromozomul uman Y care se potriveşte exact cu modelul biblic al originii omului modern.”)

   Now, the same researcher has shown that human population growth curves over the past few thousand years match up with both the new Y-chromosome data and biblical event chronology”.5
   (Trad: Acum, acelaşi cercetător a arătat că graficul creşterii populaţiei umane în ultimele câteva mii de ani se potriveşte atât cu noile date din studiul precedent referitor la cromozomul-Y, cât şi evenimentele din cronologia biblică”).  Avem aici un număr serios de erori şi falsificări. Ȋn primul rând, avem o tautologie. Atât ce se spune în primul paragraf, cât şi ce se spune în al doilea paragraf constituie aceeaşi afirmaţie. Ȋn al doilea rând, “datele de înaltă calitate” nu provin din studiul lui Jeanson (la care se referă Tomkins) ci sunt date luate din studiul altor cercetători veritabili, care (atenţie, este important!) nu susţin ceea ce susţine Jeanson prin mistificarea acelor date. Ȋn al treilea rând, a spune că Jeanson a creat un ceas molecular care “se potriveşte exact cu modelul biblic” este o mistificare a realităţii, o minciună “creştină”. Ȋn al patrulea rând, Tomkins oferă în primul paragraf două citaţii (3,4), unde citaţia (3) este nulă pentru că este vorba de un articol al său, scris tot după articolul lui Jeanson, iar în al doilea paragraf oferă citaţia (5). Prin asta Tomkins crează impresia că citaţia (5) se referă la un articol mai recent, mai nou, decât cel la care se referă citaţia (4). Realitatea este că Jeanson a publicat cele două articole citate de Tomkins (4,5) în aceeaşi zi, şi în acelaş jurnal (vezi aici şi aici). Ȋn al cincilea rând, Tomkins afirmă în stilul unui predicator evanghelic că “the researcher in the study empirically showed that only about 4,500 years of mutations have accumulated in the DNA record of the human Y chromosome”, ceea ce este o mistificare a ceea ce înseamnă “empiric”. Un studiu este empiric atunci când el se bazează pe observaţie şi experiment, faţă de un studiu teoretic, bazat pe logică. Studiul lui Jeanson nu este nicidecum empiric, ci unul teoretic, de fotoliu, bazat pe gândirea logică (sau mai puţin logică) a lui Jeanson, care examinează un articol scris de alţi oameni de ştiinţă. Aş mai adăuga faptul că cel care citeşte articole pe teme din ştiinţă ar trebui să fie familiarizat cu această tehnică retorică a autorilor, fie că sunt de orientare seculară sau creştină: mai întâi se prezintă ce s-a spus sau ştiut “înainte”, ca apoi să fie introdusă expresia de tip ‘catch’ “dar acum, un nou studiu arată că…” (aşa cum sugerează expresiile “a research project was just published” şi apoi “Now, the same researcher has shown”). Prin asta se sugerează cititorului că aceste informaţii “de ultimă oră” au o importanţă deosebită pentru că reprezintă tot ce e “mai nou”. Recomand ca cititorul să ia “cu puţină sare şi piper” astfel de tehnici retorice.
  • Ȋn paragraful al treilea al articolului lui Tomkins, găsim mai intâi o altă minciună creştină, şi apoi o altă tautologie. Minciuna este în fraza “However, a number of secular and creationist research studies analyzing a variety of DNA clocks have indicated a far shorter time-scale of not more than 5,000 to 10,000 years”.6-9 Doar că atunci când verifici despre ce studii este vorba în citaţiile (6-9) nu vei găsi nici măcar un studiu al vreunui cercetător secular! Iar tautologia constă în fraza “And a new more precise human Y-chromosome DNA study demonstrates that…”, deoarece acest “nou şi mai precis studiu” nu este altceva decât acelaşi articol al lui Jeanson amintit deja – citaţia (4).
 •  Ȋn paragraful al patrulea observăm că Tomkins îl citează trunchiat pe Jeanson când spune că modelul creaţioniştilor YEC şi cel al savanţilor seculari (de regulă evoluţionişti) sunt în general de acord în ce priveşte creşterea populaţiilor în ultimii 3000 de ani. Tomkins spune: “As it turns out, secular scientists and creationists generally agree on the basic events and population growth models for the past 3,000 years. But when dates get beyond this, there are discrepancies in their models”. Un cititor neavizat ar putea inţelege că Tomkins, care se referă la articolul lui Jeanson din citaţia (5), sugerează că divergenţele dintre evoluţionişti şi creaţionişti apar doar dacă te uiţi în istorie dincolo de anii 1000 B.C. Dar Jeanson spune altceva: “In sum, for most of human history, YEC and evolution sharply dispute the events and population sizes that characterize the past. But for the most recent three millennia, these two models agree. In other words, for the events and population sizes for the last three millennia, YEC and evolution agree on the facts but disagree on their relative timing—whether they represent the tail end of a long, 250,000-year history, or the majority of a 4,500-year post-Flood history”. (Tradus ar suna cam aşa: “Ȋn sumar, în ce priveşte majoritatea istoriei umane, YEC şi evoluţia se contrazic serios cu privire la evenimentele şi mărimea populaţiei în trecut. Dar cu privire la ultimele trei milenii, aceste două modele sunt de acord. Cu alte cuvinte, cu privire la evenimente şi mărimea populaţiei din ultimele trei milenii, YEC şi evoluţia sunt de acord în ce priveşte datele dar se contrazic în ce priveşte plasarea lor relativă în timp – adică ori reprezintă cele mai recente ramuri ale unei istorii de 250000 de ani, ori reprezintă majoritatea unei istorii post-diluviene de 4500 de ani”.) Problema cu afirmaţia lui Jeanson este următoarea: în ce fel se contrazice YEC cu evoluţia în ce priveşte “majoritatea istoriei umanităţii” devreme ce timp de jumătate a acestei istorii, înţeleasă de YEC ca fiind 6000 de ani, ele sunt de acord?
 • Tomkins comite erori de logică, presupunând că se adresează unor analfabeţi. Exemplu: “And quite interestingly, the population growth and Y-chromosome data also appear to fit well with specific shifts in population structure in ancient history such as the global famine described during the Bible patriarch Joseph’s life as a ruler in Egypt, as described in the in the later chapters of Genesis. A global famine would dramatically stunt population growth and be detected in genetic branch analyses”. Nu, nici vorbă că “datele cu privire la dezvoltarea populaţiilor şi structura cromozomului-Y se potrivesc bine (în mintea lui Tomkins) cu modificări specifice în structura populaţiei antice, ca o foamete globală descrisă în Biblie ca având loc în timpul şederii patriarhului Iosif în Egipt”. Ȋn nici un caz nu se potrivesc mai bine decât sugestia cercetătorilor autentici prezentată în studiul lor (mistificat de Jeanson). Dar, despre articolul respectiv, “A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture” scris de Karmin et al. în  2015, precum şi despre mistificarea “din fotoliu” a lui Jeanson, voi scrie cu altă ocazie.

Concluzia pe care Tomkins o face articolului său este ca un apel al predicatorului evanghelic, care la sfârşitul predicii îndeamnă audienţa să vină în faţă şi să se predea Domnului. Ȋn cuvintele lui Tomkins: „Indeed, this new study isn’t only a sound refutation of evolutionary speculation, but a strong confirmation for mankind’s recent origins”. (Trad.: “Cu adevărat, acest nou studiu nu este doar o invalidare categorică a speculaţiilor evoluţionare, ci şi o puternică confirmare a originii recente ale omenirii”. Nu vă grăbiţi, domnule Tomkins! Deocamdată speculaţiile sunt în ograda dumneavoastră şi a prietenului dumneavoastră Nathaniel T. Jeanson.

(va urma)

P.S. Dacă mă întrebaţi ce cred eu despre inducţiile/deducţiile în ce priveşte arborii filogenetici, fie alcătuiţi prin comparaţii anatomico-fiziologice, fie prin comparaţii genomice, voi spune că ele nu sunt valide, din numeroase puncte de vedere. Desigur, pot explica.

E.6 – SEMNIFICAŢIILE PERENE ALE GENEZEI

E.3 – DOCTRINE TABÚ ÎN CREŞTINISM

E.5 – SEMNIFICAŢIILE PERENE ALE GENEZEI

E.4 – SEMNIFICAŢIILE PERENE ALE GENEZEI

E.3 – SEMNIFICAŢIILE PERENE ALE GENEZEI

E.2 – DOCTRINE TABÚ ÎN CREŞTINISM

E.2 – SEMNIFICAŢIILE PERENE ALE GENEZEI

E.1 – DOCTRINE TABÚ ÎN CREŞTINISM

E.1 – SEMNIFICAŢIILE PERENE ALE GENEZEI

PROVOCĂRILE ŞTIINŢEI ŞI IMPERATIVUL ONESTITĂŢII

UN UNIVERS “FRUMOS, CINSTIT”

PROVOCĂRILE ŞTIINŢEI – SAU NEVOIA UNEI CREDINŢE RAŢIONALE

CONFERINŢA BIBLICĂ DIN 1919

Perioade profetice in Daniel 8 si 9

Redefinirea semnului fiarei

Despre cronologia Bibliei

Calendarele oamenilor – lui Flavius si Sebi, cu dragoste

Profeţia – oracol sau intuiţie?

Calendarul lui Dumnezeu – realitate sau ficţiune?